REGULAMIN

 >>wróć do STRONY GŁÓWNEJ 

                                                                                                                                      
1.Wypożyczanie sprzętu wodnego odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem znajdującym się w wypożyczalni kajaków
2.Wypożyczalnia Kajaki-Borkowo nie organizuje spływów kajakowych jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt.
3.Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
4.Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.
5.Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez wypożyczającego oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu oraz wpłaceniu należności . Z momentem podpisania w/w dokumentu za wypożyczony sprzęt wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
6.Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.
7.Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są wiosła i kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
8.Sprzęt zwracany do wypożyczalni kajaków Kajaki-Borkowo powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
9.Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez wypożyczającego i wypożyczalnie Kajaki-Borkowo.
10.Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z wypożyczalnią kajaków Kajaki-Borkowo.
11.Za sprzęt nie zwrócony w terminie wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% należności za wypożyczenie.
12.Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
13.Korzystając z kajaka zabrania się: stania i kucania na nim, siadania na burcie, rufie lub dziobie, skakania z kajaka do wody, korzystania z kajaka bez założonej kamizelki asekuracyjnej.
14.Wypożyczalnia kajaków Kajaki-Borkowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.
15.Wypożyczalnia kajaków Kajaki-Borkowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
16.Wypożyczalnia kajaków Kajaki-Borkowo nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
17.Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez wypożyczalnie kajaków Kajaki-Borkowo i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach.
18.Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
19.Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez wypożyczalnie oraz służb do tego uprawnionych.
20.Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania. Zniszczenie lub uszkodzenie kajaka (w zależności od stopnia uszkodzeń) do 1800 zł. Zniszczenie lub zagubienie wiosła do 100 zł. Zniszczenie lub zagubienie kamizelki asekuracyjnej do 100 zł. Złamanie łopatki w wyniku niewłaściwego jej użytkowania 30 zł.

 

 >>wróć do STRONY GŁÓWNEJ