co zabrać na kajaki?

Co zabrać na kajaki?

Spływy kajakowe to atrakcja wodna ciesząca się szczególnym zainteresowaniem w sezonie letnim. Wysokie temperatury i słoneczne dni zachęcają do rekreacji...

Dalej
jak się ubrać na kajaki?

Jak się ubrać na kajaki?

Spływy kajakowe wzbudzają nasze zainteresowanie głównie latem, zwłaszcza kiedy panujące na zewnątrz temperatury zachęcają do orzeźwiających i ochładzających...

Dalej

Kontakt

Niebieskie Kajaki Borkowo

Wiesław Śliwiński

+48 887 259 815

motors-skuters@o2.pl

Borkowo
ul. Bohaterów 1920r. 7

05-192 Cieksyn
Polska

Dane mapyDane do Mapy ©2021 Google
200 m 
Dane do Mapy ©2021 Google
Dane mapy
Dane do Mapy ©2021 Google

Niebieskie Kajaki Borkowo

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik i innych zawartych na stronach www.Kajaki-Borkowo.pl w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora zabronione.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Firma Niebieskie Kajaki Borkowo w swojej polityce prywatności określa zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach, korzystających z strony https://kajaki-borkowo.pl .

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „Rozporządzenie”) i również krajowych ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. DANE OSOBOWE

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Niebieskie Kajaki Borkowo.

Dane kontaktowe:
adres: Wiesław Śliwiński, ul. Bohaterów 1920r. 7 , 05-192 Cieksyn
e-mail: motors-skuters@o2.pl
telefon: +48 887 259 815

kontakt w sprawie swoich danych osobowych.

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać:

 • drogą e-mail na adres: motors-skuters@o2.pl
 • pisemnie na adres: xxxxxxxxxxxxxxxx , ul. Bohaterów 1920r. 7 , 05-192 Cieksyn

Cel przetwarzania danych

Niebieskie Kajaki Borkowo przetwarza tylko te dane osobowe użytkowników, które są niezbędne do poprawnego zarezerowania usług na stronie internetowej https://kajaki-borkowo.pl , czyli tylko te, które są potrzebne, aby użytkownik mógł, odpowiednio wysyłać zapytania w sprawie oferty, przesyłać aplikacje w sprawie pracy, nawiązać współpracę biznesową itp. w zgodzie z art.6 Rozporządzenia.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych

Niebieskie Kajaki Borkowo może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu w innych celach (np. przekazywania informacji handlowej i działań marketingowych swoich) tylko po uzyskaniu dobrowolnej zgody od użytkownika.

Podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach konieczne do dalszego działania (np. zapytań ofertowych, aplikacji w sprawie pracy, zawarcia umowy). Brak wymaganych danych spowoduje zaniechanie realizowanej  czynności.

Udostępnianie danych innym podmiotom

Niebieskie Kajaki Borkowo nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników poza informacjami gromadzonymi i przetwarzanymi przez dostawców narzędzi analitycznych i statystycznych (takich jak np. Google Analitics) oraz za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika lub na żądanie organów uprawnionych.

Okres przetwarzania danych

Dane będą przechowywane(przetwarzane):

 • jedynie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania, rozwiązania problemów, prowadzonych negocjacji lub czasu potrzebnego do załatwienia sprawy, w jakiej dane osobowe zostały powierzone,
 • jeżeli dane dotyczą zawartej z Niebieskie Kajaki Borkowo umowy – nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy oraz wynikający z polskiego prawa w zakresie sprawozdawczości rachunkowej, konieczności przechowywania dokumentów oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy,
 • jeżeli zostały zebrane w innym celu, na które użytkownik wyraził zgodę – to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Uprawnienia użytkownika w zakresie swoich danych osobowych

Niebieskie Kajaki Borkowo zapewnia użytkownikom przekazującym swoje dane osobowe realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia, w tym:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z Niebieskie Kajaki Borkowo:

 • adres: Wiesław Śliwiński, ul. Bohaterów 1920r. 7 , 05-192 Cieksyn
  e-mail: motors-skuters@o2.pl
  telefon: +48 887 259 815

Ochrona danych

Niebieskie Kajaki Borkowo stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników strony, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Dostęp do danych osobowych podanych przez formularze kontaktowe został znacząco ograniczony. Zobowiązujemy się chronić wszelkie dane osobowe użytkowników strony w zgodzie z Rozporządzeniem i polskim prawem.

3. PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

 • strona internetowa https://kajaki-borkowo.pl korzysta z plików cookies;
 • pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli pliki zapisane przez serwer administratora na komputerze użytkownika odwiedzającego stronę internetową pozwalające zidentyfikować użytkownika przy ponownym odwiedzeniu Serwisu;
 • pliki cookies nie są wykorzystywane do ustalania tożsamości lub zbierania danych osobowych o użytkownikach. Nie wpływają również na sposób działania urządzenia końcowego;
 • użytkownik może wyłączyć na swoim komputerze / przeglądarce internetowej pliki cookies; może to jednak spowodować brak pełnej funkcjonalności strony www.

DODATKOWE INFORMACJE

Polityce prywatności nie podlegają:

 • jawne dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkownika na stronie internetowej np. w treści komentarza lub opinii, bo są widoczne dla wszystkich odwiedzających stronę, na której zostały zamieszczone; Niebieskie Kajaki Borkowo nie ma możliwości zabezpieczenia tych danych przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane mogą wykorzystać do przesłania nieokreślonych informacji;
 • inne formularze, to jest formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na stronie internetowej należącej do Alfabet Sukcesu i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Niebieskie Kajaki Borkowo;
 • serwisy zewnętrzne nienależące do Niebieskie Kajaki Borkowo, których linki lub dane kontaktowe są podane na stronie internetowej; Alfabet Sukcesu zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internetowych;

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie do zawartości strony internetowej https://kajaki-borkowo.pl są w całości zastrzeżone przez Alfabet Sukcesu  wykorzystywanie, kopiowanie, archiwizowanie i udostępnianie materiałów bez pisemnej zgody Alfabet Sukcesu  jest zabronione.

Komentarze dodawane do strony https://kajaki-borkowo.pl

Niebieskie Kajaki Borkowo nie zbiera komentarzu na strony https://kajaki-borkowo.pl .

Zmiana polityki prywatności

Niebieskie Kajaki Borkowo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. O zmianach polityki prywatności, Alfabet Sukcesu będzie informować na stronie internetowej. Każdego użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności.

W przypadku pytań, co do polityki prywatności, Niebieskie Kajaki Borkowo prosi o kontakt na adres e-mail: motors-skuters@o2.pl