• Niebieskie Kajaki Borkowo

  Niebieskie Kajaki Borkowo

 • Niebieskie Kajaki Sochocin

  Kajaki 2 osobowe

 • Niebieskie Kajaki Pomiechówek

  Kajaki dla grup zorganizowanych

 • Niebieskie Kajaki Kosewko

  Wspaniałe widoki

 • Niebieskie Kajaki Bolęcin

  Ognisko integracyjne

 • Niebieskie Kajaki Joniec

  Najlepsze miejsce na spływ Kajakowy dla rodzin z dziećmi

UE EU Flag

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja mająca na celu Rozwinięcie działalności gospodarczej w zakresie wypożyczania sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz stworzenie miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: rozwijanie działalności gospodarczej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Dolina Wkry to idealne miejsce na organizację spływów kajakowych. Wszystkich, którzy w taki sposób pragną obcować z prawdziwą, lekko dziką przyrodą zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Wypożyczalnia Kajaków Niebieskie Kajaki-Borkowo posiada najatrakcyjniejszą ofertę dla grup zorganizowanych jak również osób indywidualnych. Zapewniamy pełną obsługę wypraw kajakowych oraz mnogość atrakcji podczas spływu. Dogodne położenie naszej wypożyczalni sprawia, że już po kilkudziesięciu minutach jazdy z Warszawy możesz ruszyć po przygodę.
spływy kajakowe Wkra

Spływy kajakowe Wkra – kompleksowa organizacja

Jako doświadczona wpożyczalnia kajaków marka Niebieskie Kajaki-Borkowo zapewnia profesjonalną i kompleksową organizację imprez kajakowych. Naszym Klientom oferujemy zorganizowane spływy kajakowe dla grup (spływy dla klientów biznesowych, eventy dla klubów sportowych, atrakcje wodne na pikniki rodzinne dla pracowników firmy i ich rodzin), jak również możliwość skorzystania z oferty indywidualnej – wypożyczalni kajaków lub udziału w spływie zorganizowanym dla klientów indywidualnych.

W ramach organizacji spływów zapewniamy pełną obsługę wydarzenia wraz z dostępem do zaplecza – parkingu, sanitariatów, transportu. Spływy zorganizowane rozpoczynamy od zbiórki w naszej wypożyczalni, gdzie na parkingu kierowcy mogą zostawić swoje pojazdy. Stąd wypożyczony sprzęt oraz wszyscy uczestnicy imprezy zostaną przez nas przetransportowani na początek spływu – wybrane miejsce na rzece. Następnie po krótkim szkoleniu teoretyczno-praktycznym rozpoczynamy spływ, który kończy się we wskazanej przez Państwa uprzednio lokalizacji. Po zakończeniu spływu w określonym miejscu na uczestników czeka transport, którym wracamy do bazy.

W zależności od oczekiwań uczestników wydarzenia spływ możemy zakończyć ogniskiem lub wzbogacić dodatkowymi imprezami towarzyszącymi oraz atrakcjami dla najmłodszych uczestników zabawy. Nasza Wypożyczalnia Kajaków jest pod tym względem bardzo elastycznym partnerem, który z łatwością dostosowuje się do konkretnych potrzeb Klienta.

Wypożyczalnia Kajaków Borkowo – Kajaki na rzece Wkra dla każdego

Naszą ofertę na spływy kajakowe Wkrą kierujemy do Miłośników rekreacji na wodzie z całej Polski. Do skorzystania z możliwości, jakie oferuje nasza wypożyczalnia kajaków zachęcamy również Klientów z regionu oraz turystów odwiedzających pobliskie miasta i miasteczka. Borkowo leży nieopodal malowniczych miejscowości, które sprzyjają wypoczynkowi i rekreacji. Joniec, Sobieski, Sochocin, Kosewko, Pomiechówek – to lokalizacje usytułowane w niedalekiej odległości od siedziby naszej wypożyczalni, skąd w każdej chwili możesz wyruszyć na spływ kajakowy Wkrą.

 

Oferujemy państwu:
 1. Wypożyczenie sprzętu wodnego,
 2. Transport sprzętu i uczestników w ustalone miejsce,
 3. Odbiór uczestników z ustalonego miejsca po spływie,
 4. Organizacja imprezy towarzyszące spływom kajakowym,
 5. Faktury VAT,
 6. Parking,
 7. Ognisko po spływie kajakowym.

Regulamin

 1. Wypożyczanie sprzętu wodnego odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem znajdującym się w wypożyczalni kajaków
 2. Wypożyczalnia Kajaki-Borkowo nie organizuje spływów kajakowych jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt.
 3. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 4. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.
 5. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez wypożyczającego oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu oraz wpłaceniu należności . Z momentem podpisania w/w dokumentu za wypożyczony sprzęt wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
 6. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.
 7. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są wiosła i kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 8. Sprzęt zwracany do wypożyczalni kajaków Kajaki-Borkowo powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
 9. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez wypożyczającego i wypożyczalnie Kajaki-Borkowo.
 10. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z wypożyczalnią kajaków Kajaki-Borkowo.
 11. Za sprzęt nie zwrócony w terminie wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% należności za wypożyczenie.
 12. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 13. Korzystając z kajaka zabrania się: stania i kucania na nim, siadania na burcie, rufie lub dziobie, skakania z kajaka do wody, korzystania z kajaka bez założonej kamizelki asekuracyjnej.
 14. Wypożyczalnia kajaków Kajaki-Borkowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.
 15. Wypożyczalnia kajaków Kajaki-Borkowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 16. Wypożyczalnia kajaków Kajaki-Borkowo nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 17. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez wypożyczalnie kajaków Kajaki-Borkowo i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach.
 18. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
 19. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez wypożyczalnie oraz służb do tego uprawnionych.
 20. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania. Zniszczenie lub uszkodzenie kajaka (w zależności od stopnia uszkodzeń) do 1800 zł. Zniszczenie lub zagubienie wiosła do 100 zł. Zniszczenie lub zagubienie kamizelki asekuracyjnej do 100 zł. Złamanie łopatki w wyniku niewłaściwego jej użytkowania 30 zł.

Rozpoczęcie spływów od godz. 800.
Po dopłynięciu do Śniadówka lub Pomiechówka, prosimy zadzwonić do nas a my ślemy po Was kierowcę ,który razem z kajakami przywiezie Was z powrotem do Borkowa.

Trasy spływów

kajaki trasy splywow

Cennik

Ceny wypożyczenia kajaków zależą od długości tras spływu.

 

KAJAKI JEDNO I DWUOSOBOWE:

 1. Sochocin-Borkowo (28km)
  - czas spływu ok. 8 godz. - 120 zł
 2. Bolęcin-Borkowo (22km)
  - czas spływu ok. 6 godz. - 110 zł
 3. Sobieski-Borkowo (17km)
  - czas spływu ok. 5 godz. - 100 zł
 4. Joniec-Borkowo (11km)
  - czas spływu ok. 3 godz. - 90 zł
 5. Borkowo-Pomiechówek (15km)
  - czas spływu ok. 4 godz. - 110 zł
 6. Borkowo-Kosewko (12km)
  - czas spływu ok. 3 godz. - 100 zł
 7. Borkowo-Śniadówko (6km)
  - czas spływu ok. 2 godz. - 80 zł

Kajak 2+1 (rodzinny dziecko do 6 lat)

+ 20 zł do regularnej ceny podanej wyżej

Kajak trzyosobowy i KANU (4 osobowy):

 1. Sochocin-Borkowo - 180 zł
 2. Bolęcin-Borkowo - 160 zł
 3. Sobieski-Borkowo - 150 zł
 4. Joniec-Borkowo - 130 zł
 5. Borkowo-Pomiechówek - 160 zł
 6. Borkowo-Kosewko - 150 zł
 7. Borkowo-Sniadówko - 120 zł